Dự Án Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời Tại Long An

Giám Đốc Dự Án: 0981.982.979

Tổng sản lượng thực tế sau 20 năm

( số liệu được khảo sát trực tiếp trên 100 hệ thống điện mặt trời ngẫu nhiên )

  • Sản lượng tính trên công suất 1KWP với đơn giá áp mái dành cho hộ gia đình 1.940đ
  • Quý Khách Hàng có thể tính tổng lợi nhuận thu được dựa vào số KWP cần lắp
  • VD: Quý Khách Hàng lắp 15KWP thì chỉ cần dựa vào bảng tổng sản lượng bên dưới và nhân với công suất cần lắp từ đó Quý Khách Hàng có thể tính được số tiền thu được từ hệ thống điện mặt trời
[pdf id=3151]

Một số hệ thống điện mặt trời khu vực Phía Nam với sản lượng cao

 – Công suất của hệ thống điện mặt trời áp mái thực tế

Hồ Sơ Năng Lực Thi Công

Dự án điện năng lượng mặt trời thực tế tại Long An

tham khảo giá lắp đặt

Khách Hàng Phản Hồi Công Trình Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Thực Tế Tại Long An ( 1MWP )

Xem Thêm Một Số Sản Phẩm Điện Năng Lượng Mặt Trời
5/5 - (486 votes)

Vui lòng đăng nhập để đánh giá!

Tài Trợ Giá Pin Đến 30 Tháng 6