Inverter hoà lưới Goodwe dòng ESA 5kW+10.8kWh bộ biến tần lưu trữ 1 pha

Liên hệ

Chat Nhận Bảng Giá