Phương thức thanh toán

Việt Nam Solar có 2 phương thức thanh toán để quý khách hàng lựa chọn:

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản
Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)   Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản   Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Số tài khoản: 0171003459424

NGUYỄN THANH PHƯƠNG     

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Tây Sài Gòn

Nội dung: Mã Đơn hàng…. hoặc Số điện thoại