Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Inverter – Biến Tần Điện Năng Lượng Mặt Trời

Inverter điện mặt trời, hay còn gọi là biến tần năng lượng mặt trời, là một thiết bị quan trọng trong hệ thống điện mặt trời. Nó có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) được tạo ra từ pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều (AC) có thể sử dụng cho các thiết bị điện trong gia đình hoặc hòa vào lưới điện quốc gia.


1.Bảng Giá Đại Lý Inverter - Biến Tần Điện Năng Lượng Mặt Trời 2024

Bảng Giá Đại Lý Inverter Hòa Lưới

Thương Hiệu Deye Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HÒA LƯỚI
1 SUN-3K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 3 kW, 1 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-3K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-5K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 5 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-5K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-6K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 6 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-6K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-8K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 8 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-8K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-10K-G Inverter Deye hoà lưới 1 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi và CT. Mã: SUN-10K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-10K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 10 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-10K-G06 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-15K-G06 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 15 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-15K-G06 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-20K-G05 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 20 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-20K-G05 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-30K-G04 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 30 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-30K-G04 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-50K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 50 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-50K-G03 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-60K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 60 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-60K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-80K-G Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 80 kW, 4 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-80K-G Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-110K-G03 Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 110 kW, 6 MMPT, đã bao gồm wifi. Mã: SUN-110K-G03 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-136K-G Inverter Hòa Lưới Deye 136KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SDM230-Modbus Meter EASTRON 1 pha. Mã: SDM230-Modbus Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SDM630-Modbus V2 Meter EASTRON 3 pha 100A đấu trực tiếp. Mã: SDM630-Modbus V2 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SDM630MCT Meter EASTRON 3 pha + CT. Mã: SDM630 MCT Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Huawei Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU HUAWEI HÒA LƯỚI
1 SUN2000-10KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 10KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN2000-15 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 15KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN2000-20 KTL-M0 Inverter Hòa Lưới Huawei 20KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN2000-50KTL-M3 Inverter Hòa Lưới Huawei 50KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN2000-100KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 100KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN2000-115KTL-M2 Inverter Hòa Lưới Huawei 115KWP 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Sungrow Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU SUNGROW HÒA LƯỚI
1 SG5.0RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 5KW 1 Pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SG10RS Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 1 Pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SG10RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 10KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SG15RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 15KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SG20RT Inverter Hòa Lưới Sungrow 20KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SG33CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 33KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SG40CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 40KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SG50CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 50KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SG110CX-20 Inverter Hòa Lưới Sungrow 110KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SG125CX-P2 Inverter Hòa Lưới Sungrow 125KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 S100 Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 1 pha - S100 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 WINET-S Thiết bị giám sát sungrow Winet-S Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 DTSD1352-C/1(6)A Thiết bị đo đếm thông minh Sungrow Meter 3 pha -  DTSD1352 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 COM100E Thiết bị giám sát Sungrow COM100 E Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Growatt Hòa Lưới

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU GROWATT HÒA LƯỚI
1 MIN5000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 MIN6000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 6KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 MIN8000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 8KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 MIN10000TL-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW – 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 MOD10KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 10KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 MOD15KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 15KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 MID20KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 20KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 MID 30KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 30KW – 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 MID 40KTL3-X(WIFI-X) Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 MAX80KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 80KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 MAX110KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 110KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 MAX125KTL3 LV Inverter Hòa Lưới Growatt 125KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 Meter 1 phase SPM-E Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 Meter 3 phase TPM-CT-E Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 Meter 3 phase TPM-E Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Fronius Hòa Lưới (Châu Âu)

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link SP
THƯƠNG HIỆU FRONIUS HÒA LƯỚI
1 PRIMO 3.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 3KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 PRIMO 5.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 5KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 PRIMO 6.0-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 6KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 PRIMO 8.2-1 Inverter Hòa Lưới FRONIUS 8.2KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SYMO 10.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 10KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SYMO 15.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 15KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SYMO 20.0-3-M Inverter Hòa Lưới FRONIUS 20KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 ECO 27.0-3-S Inverter Hòa Lưới FRONIUS 27KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 TAURO ECO D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 50KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 TAURO ECO 100-3-D Inverter Hòa Lưới FRONIUS 100KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SMART METER 63A-1 FRONIUS SMART METER 63A-1 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 63A-3 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Bảng Giá Đại Lý Inverter Hybrid

Thương Hiệu Deye Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU DEYE HYBRID
1 SUN-3K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 SUN-3.6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 3.6KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 SUN-5K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 5KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 SUN-6K-SG04LP1-EU Inverter Hybrid Deye 6KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 SUN-8K-SG05LP1-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 SUN-12K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 SUN-16K-SG01LP1-EU Inverter Hybrid Deye 16KW 1 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 SUN-8K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 8KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 SUN-10K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SUN-12K-SG04LP3-EU Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
11 SUN-10K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 10KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
12 SUN-12K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 12KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
13 SUN-15K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 15KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
14 SUN-20K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 20KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
15 SUN-30K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 30KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
16 SUN-40K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 40KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
17 SUN-50K-SG01HP3-EUAM2 [Áp Cao] Inverter Hybrid Deye 50KW 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

Thương Hiệu Goodwe Hybrid

STT  Model  Mô Tả Sản Phẩm  Link Tham Khảo SP
THƯƠNG HIỆU GOODWE HYBRID
1 GW5000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW5000-ES-20 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
2 GW6000-ES-20 Inverter Hybrid 1 pha GW6000-ES-20 Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
3 GW8KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW8KN-ET Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
4 GW10KN-ET Inverter Hybrid 3 pha GW10KN-ET Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
5 GW15K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW15K-ET Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
6 GW20K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW20K-ET Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
7 GW30K-ET Inverter Hybrid 3 pha GW30K-ET Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
8 EZ_Link Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 1 pha dòng ES Series Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
9 GM3000C GM3000C (metter) Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm
10 SEC1000S Thiết bị dùng đấu nối song song từ 2 bộ inverter 3 pha Click Xem Chi Tiết Sản Phẩm

2. Tầm quan trọng của Inverter:

Inverter là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống điện mặt trời. Nó đảm bảo khả năng sử dụng điện năng được tạo ra từ pin năng lượng mặt trời một cách hiệu quả và an toàn.

3. Các loại Inverter

Loại Inverter Ưu điểm Nhược điểm Phù hợp với
Inverter hòa lưới - Hiệu suất cao. - Giá thành rẻ. - Dễ dàng lắp đặt. - Chỉ hoạt động khi có lưới điện quốc gia. - Khu vực có lưới điện quốc gia.
Inverter độc lập - Hoạt động độc lập, không cần lưới điện quốc gia. - Cung cấp điện năng dự phòng khi mất điện. - Giá thành cao hơn inverter hòa lưới. - Lắp đặt phức tạp hơn. - Khu vực không có lưới điện quốc gia.
Inverter hybrid - Kết hợp ưu điểm của cả hai loại inverter trên. - Hoạt động linh hoạt, cả khi có và không có lưới điện quốc gia. - Giá thành cao nhất. - Lắp đặt phức tạp nhất. - Khu vực có hoặc không có lưới điện quốc gia.

4. Nguyên lý hoạt động của bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời

Bước Quá trình Mô tả
Bước 1 Nhận điện áp DC từ pin năng lượng mặt trời Inverter nhận điện áp DC từ pin năng lượng mặt trời
Bước 2 Lọc và chỉnh lưu điện áp DC Inverter sử dụng bộ lọc để loại bỏ nhiễu và biến đổi điện áp DC thành điện áp DC có điện áp cao và ổn định.
Bước 3 Điều chỉnh điện áp DC Inverter sử dụng bộ biến áp để tăng hoặc giảm điện áp DC lên mức phù hợp với lưới điện quốc gia 220v hoặc 380v
Bước 4 Chuyển đổi điện áp DC thành điện áp AC Inverter sử dụng bộ nghịch lưu để biến đổi điện áp DC thành điện áp AC có tần số 50Hz, đồng bộ với tần số của lưới điện quốc gia.
Bước 5 Đồng bộ hóa với lưới điện quốc gia Inverter điều chỉnh tần số và điện áp của dòng điện AC để đồng bộ với tần số và điện áp của lưới điện quốc gia.
Bước 6 Cung cấp điện cho các thiết bị điện hoặc hòa vào lưới điện quốc gia Sau khi đồng bộ hóa, Inverter cung cấp điện AC cho các thiết bị điện trong gia đình hoặc hòa vào lưới điện quốc gia.

5. Cấu tạo của các loại Inverter

Bộ chỉnh lưu: Chuyển đổi dòng điện AC thành dòng điện DC.

Bộ lọc DC: Loại bỏ nhiễu từ dòng điện DC.

Bộ biến áp: Tăng điện áp của dòng điện DC lên mức phù hợp với lưới điện quốc gia.

Bộ nghịch lưu: Chuyển đổi dòng điện DC thành dòng điện AC.

Hệ thống điều khiển: Điều khiển hoạt động của Inverter.

Hệ thống giám sát: Giám sát hoạt động của Inverter và hiển thị thông tin cho người sử dụng.

Bộ sạc pin: Sạc pin cho hệ thống điện mặt trời độc lập.

Hệ thống quản lý năng lượng: Quản lý việc sử dụng năng lượng trong hệ thống điện mặt trời hybrid.

Vai trò của bộ inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời
Bộ inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời

6. Hướng dẫn lắp Inverter điện mặt trời 

Bước 1: Chuẩn bị vật tư thi công
 • Inverter điện mặt trời phù hợp với công suất hệ thống
 • Cáp DC và AC
 • Tủ điện
 • Aptomat
 • Dây tiếp đất
 • Các dụng cụ cần thiết như kìm, tua vít, bút thử điện...
Bước 2: Lựa chọn vị trí lắp đặt
 • Vị trí lắp đặt Inverter cần khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và mưa hắt.
 • Nên lắp đặt Inverter gần với hệ thống pin năng lượng mặt trời để giảm thiểu hao phí điện năng.
 • Inverter cần được lắp đặt trên vị trí bằng phẳng và chắc chắn.
Bước 3: Lắp đặt Inverter
 • Bước 3.1: Đấu nối dây DC từ hệ thống pin năng lượng mặt trời vào Inverter.
 • Bước 3.2: Đấu nối dây AC từ Inverter vào tủ điện.
 • Bước 3.3: Lắp đặt aptomat và dây tiếp đất cho Inverter.
 • Bước 3.4: Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng.
Bước 4: Cấu hình Inverter
 • Sử dụng màn hình hiển thị hoặc phần mềm để cấu hình Inverter theo các thông số phù hợp với hệ thống điện mặt trời.
Lưu ý:
 • Việc lắp đặt Inverter điện mặt trời cần được thực hiện bởi người có chuyên môn và kinh nghiệm.
 • Cần tuân thủ các quy định về an toàn điện khi lắp đặt và sử dụng Inverter.

Nơi mua bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời tốt nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời với nhiều hãng, mẫu mã, tính năng và chất lượng khác nhau. Tuy nhiên một trong những địa chỉ cung cấp bộ biến tần inverter hòa lưới điện mặt trời uy tín nhất tại Việt Nam là Việt Nam Solar. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm biến tần hòa lưới điện mặt trời bởi:

1.   Đảm bảo hàng chính hãng

Việt Nam Solar cung cấp các loại biến tần hòa lưới điện mặt trời chính hãng, uy tín. Các sản phẩm có giấy tờ đầy đủ, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

2.   Chính sách bảo hành rõ ràng

Căn cứ vào mỗi hãng sản xuất của mỗi bộ inverter hòa lưới điện mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ có chính sách bảo hành riêng, rõ ràng chi tiết tới quý khách. Để nhận thông tin chi tiết nhanh nhất vui lòng liên hệ Việt Nam Solar.

3.   Giá tốt nhất thị trường

Bộ biến tần hòa lưới điện mặt trời giá ưu đãi nhất cùng chất lượng tốt nhất trên thị trường được bảo hành dài hạn. Đây là cam kết về chất lượng và độ bền của các sản phẩm mà công ty năng lượng mặt trời Việt Nam Solar cung cấp cho khách hàng. Đồng thời Việt Nam Solar luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Cũng như cung cấp các dịch vụ vệ sinh, bảo trì với chi phí tối ưu nhất.

4.   Thi công lắp đặt chuyên nghiệp

Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ tư vấn cũng như thi công lắp đặt trọn góichuyên nghiệp. Giúp cho thời gian lắp đặt nhanh nhất cùng chi phí tiết kiệm nhất. Liên hệ Việt Nam Solar để nhận báo giá chi tiết.

5.   Nhiều chủng loại đa dạng

Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được loại biến tần inverter phù hợp với nhu cầu của mình nhất tại hệ thống Việt Nam Solar. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm cũng như có được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên Việt Nam Solar. Chú ý: Việt Nam Solar sẽ luôn có chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giá đặc biệt dành riêng cho bạn. Để nhận được thông báo giá cụ thể của từng loại đèn năng lượng mặt trời, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá cụ thể nhất. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua và sử dụng, Việt Nam Solar hân hành đồng hành theo quý khách cùng năm tháng.

Những câu hỏi phổ biến về biến tần năng lượng mặt trời inverter (FAQ)

 1. Inverter điện mặt trời là gì?
Inverter điện mặt trời, hay còn gọi là biến tần năng lượng mặt trời, là thiết bị chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) được tạo ra từ pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều (AC) có thể sử dụng cho các thiết bị điện trong gia đình hoặc hòa vào lưới điện quốc gia.
 1. Có bao nhiêu loại inverter?
Có ba loại inverter chính:
 • Inverter hòa lưới: Loại phổ biến nhất, được sử dụng để kết nối hệ thống điện mặt trời với lưới điện quốc gia.
 • Inverter độc lập: Phù hợp cho các khu vực không có lưới điện, cung cấp điện năng độc lập cho các thiết bị điện.
 • Inverter hybrid: Kết hợp chức năng của cả hai loại inverter trên, cho phép hệ thống hoạt động vừa hòa lưới vừa độc lập.
 1. Lựa chọn inverter nào phù hợp với nhu cầu của tôi?
Lựa chọn inverter phù hợp phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:
 • Công suất hệ thống điện mặt trời: Inverter cần có công suất phù hợp với công suất của hệ thống pin năng lượng mặt trời.
 • Loại hệ thống điện mặt trời: Inverter hòa lưới, độc lập hay hybrid.
 • Nhu cầu sử dụng điện: Xác định nhu cầu sử dụng điện để lựa chọn inverter có công suất phù hợp.
 • Thương hiệu và chế độ bảo hành: Chọn thương hiệu uy tín và chế độ bảo hành tốt.
 1. Inverter có tuổi thọ bao lâu?
Tuổi thọ trung bình của inverter là từ 10 đến 15 năm. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm, điều kiện sử dụng và bảo trì.
 1. Làm thế nào để bảo trì inverter?
Để đảm bảo inverter hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, cần thực hiện bảo trì định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc bảo trì bao gồm:
 • Kiểm tra các kết nối điện.
 • Vệ sinh bụi bẩn.
 • Cập nhật phần mềm (nếu có).
 1. Inverter có an toàn không?
Inverter được trang bị nhiều tính năng an toàn như:
 • Chống sét lan truyền.
 • Chống quá tải.
 • Chống ngắn mạch.
 • Tự động ngắt khi có sự cố.
Tuy nhiên, cần lưu ý lắp đặt và sử dụng inverter theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn.
 1. Một số thương hiệu inverter uy tín?
Một số thương hiệu inverter uy tín trên thị trường bao gồm:
 • SMA (Đức)
 • Fronius (Áo)
 • Sungrow (Trung Quốc)
 • Huawei (Trung Quốc)
 • Deye (Top 1 Hybrid tại Việt Nam)
 1. Chi phí cho một bộ inverter là bao nhiêu?
Chi phí cho một bộ inverter dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào công suất, thương hiệu và tính năng của sản phẩm.
 1. Lắp đặt inverter ở đâu?
Có thể liên hệ với các công ty chuyên cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để được tư vấn và hỗ trợ.
 1. Có cần xin giấy phép khi lắp đặt inverter không?
Việc xin giấy phép lắp đặt inverter phụ thuộc vào quy định của địa phương. Nên tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể.  

Zalo Nhận Báo Giá Tháng 7