Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Mục tiêu chung – Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề cao đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG

       Trường Cao đẳng nghề điện là nơi: Cung cấp cho người học các chương trình đào tạo bậc cao đẳng tiên tiến trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và dịch vụ có tính thực tiễn cao trong ứng dụng; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực để trở thành các cán bộ kỹ thuật giỏi, các giáo viên các trường trung cấp và các trung tâm dạy nghề ; có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và trong khu vực; có đủ khả năng thích ứng với một nền kinh tế tri thức hội nhập toàn cầu.

1. Tầm nhìn
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng nghề điện phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

2. Sứ mạng

      Trường Cao đẳng nghề điện cung cấp dịch vụ đào tạo nghề đa ngành, đa hệ có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động, tạo cơ hội học tập thuận lợi suốt đời cho mọi đối tượng trong ngành điện và xã hội