Hướng dẫn thực hiện Thủ tục đấu nối điện mặt trời mới nhất

Giám Đốc Dự Án: 0981.982.979

Thủ tục đấu nối điện mặt trời là gì

Thủ tục đấu nối điện mặt trời là cách thức và trình tự thực hiện đấu nối hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoặc kết hợp tới lưới điện quốc gia của các tổ chức, cá nhân. Từ đó thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của mình trong quá trình sử dụng hệ thống điện mặt trời.

Thủ tục đấu nối điện mặt trời là gì
Đăng ký tại chi nhánh EVN

Ai cần làm thủ tục đấu nối điện mặt trời

 • Chủ đầu tư là doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
 • Chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.
 • Chương trình áp dụng cho tất cả các dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư.
 • Chủ đầu tư đăng ký thủ tục đấu nối với công ty điện lực chi nhánh trong khu vực của mình.

Vì sao cần làm thủ tục đấu nối điện mặt trời

 • Hưởng các chính sách ưu đãi từ nhà nước khuyến khích phát triển nguồn năng lượng sạch.
 • Thu được lợi nhuận từ việc bán điện lại cho EVN. 
 • Được hỗ trợ tư vấn vật tư thiết bị thuộc hệ thống điện mặt trời.
 • Được hỗ trợ tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời.
 • Được cung cấp công tơ điện 2 chiều để đo đạc sản lượng điện đã bán cho EVN.
Vì sao cần làm thủ tục đấu nối điện mặt trời
Cần làm thủ tục đấu nối điện mặt trời để làm gì

Khi nào cần làm thủ tục đấu nối điện mặt trời

 • Khi chủ đầu tư muốn lắp hệ thống điện mặt trời hòa lưới hoặc hệ thống điện mặt trời kết hợp.
 • Khi chủ đầu tư có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, đồng thời đã có đo đạc, lên định mức sơ bộ lắp đặt cho hệ thống điện mặt trời. Lúc này chủ đầu tư cần bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ đăng ký thủ tục xin đấu nối điện với công ty điện lực chi nhánh trong khu vực.

Làm thủ tục đấu nối điện mặt trời như thế nào

Chúng ta có trình tự, thủ tục xin đấu nối điện mặt trời và bán điện từ các dự án Điện mặt trời cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư đăng ký nhu cầu lắp đặt Điện mặt trời mái nhà

Chủ đầu tư làm thủ tục đấu nối điện mặt trời áp mái cần cung cấp thông tin ban đầu về địa điểm và công suất dự kiến lắp đặt của dự án điện mặt trời để tiện liên hệ và khảo sát đấu nối.

Đăng ký và điền thông tin liên lạc qua trung tâm chăm sóc khách hàng.

Hồ Sơ Năng Lực Thi Công

2. Khảo sát và thỏa thuận đấu nối điện mặt trời

Nguyên tắc thỏa thuận đấu nối điện mặt trời: Tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung, hạ áp phải đảm bảo không được vượt quá công suất định mức của đường dây, MBA phân phối trung, hạ áp.

Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện (kể cả dự án đang khảo sát) nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp. chủ đầu tư và công ty điện lực thống nhất về công suất lắp đặt và phương án đấu nối điện mặt trời như sau:

 • Dự án có công suất lắp đặt < 03 kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha hoặc 03 pha tuỳ theo hiện trạng sẵn có.
 • Dự án có công suất lắp đặt > 03 kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 03 pha. Nếu chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện đang đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha, cho phép dự án có công suất lắp đặt > 03 kWp đấu nối vào lưới điện bằng 01 pha nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.

Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN lớn hơn công suất định mức của đường dây. MBA phân phối hạ áp:

 • Chủ đầu tư sẽ nhận được văn bản thông báo về khả năng quá tải của đường dây, MBA phân phối hạ áp và thỏa thuận lại để giảm công suất lắp đặt của dự án hoặc xây dựng đường dây, MBA nâng áp để được đấu nối vào lưới điện trung áp gần nhất.
 • Trình tự, thủ tục thỏa thuận đấu nối điện dự án ĐMTMN vào lưới điện trung áp thực hiện theo quy định từ Điều 43 đến Điều 51 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hộ thống điện phân phối (gọi tắt là Thông tư số 39/2015/TT-BCT).

Trường hợp lưới điện hiện hữu chưa đáp ứng về công suất đấu nối của dự án ĐMTMN, chủ đầu tư sẽ nhận được văn bản thông báo từ công ty điện lực về việc lưới điện không còn khả năng tiếp nhận công suất phát lên lưới điện của dự án.

3. Gửi hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN

Trước 03 ngày so với ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt dự án, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị bán điện cho CTĐL/ĐL như sau:

 • Giấy đề nghị bán điện;
 • Hồ sơ kỹ thuật (nếu có): Tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; các biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật đáp ứng quy định hiện hành bởi một đơn vị có đủ năng lực.
 • Đối với dự án ĐMTMN có công suất > 01 MWp: Chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời, thủ tục cấp phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BCT. Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án điện mặt trời

Trong vòng 03 ngày kể từ sau ngày tiếp nhận giấy đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư. CTĐL/ĐL phải hoàn thành việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án và ký kết hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư.

Khuyến khích chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực và cung cấp cho CTĐL/ĐL các kết quả thí nghiệm hệ thống điện mặt trời của khách hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Trường hợp chủ đầu tư không cung cấp được kết quả thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, căn cứ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, CTĐL/ĐL phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các thiết bị của dự án, lập biên bản kiểm tra và ghi nhận kết quả như sau:

 • Đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ đầu tư đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
 • Không đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ dầu tư không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Để bán được điện cho EVN, chủ đầu tư phải khắc phục, sửa chữa dự án ĐMTMN đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN:

 • Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư. Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối điện mặt trời với lưới điện hạ áp từ 01 pha sang 03 pha để đấu nối dự án ĐMTMN, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn sau công tơ, CTDL/ĐL chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn từ công tơ đến điểm đấu nối và công tơ.
 • Đối với chủ đầu tư chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án (khách hàng đề nghị cấp điện mới): Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, CTĐL/ĐL thực hiện lắp đặt công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án của chủ đầu tư, đồng thời với hợp đồng bán diện cho chủ đầu tư sử dụng tại địa điểm lắp đặt dự án.

Trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN của chủ đầu tư. CTĐL/ĐL có trách nhiệm kiểm tra, giám sát vận hành và xử lý theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 39/2015/TT-BCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

5. Ký kết mua bán điện với EVN

Hợp đồng mua điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư: Thực hiện theo mẫu tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT, với các thỏa thuận cụ thể như sau:

 • Ngày vận hành thương mại: Là ngày hai bên ký biên bản chốt chỉ số công tơ thực hiện giao nhận điện năng của dự án. Đối với các dự án đã đưa vào vận hành trước thời điểm ban hành văn bản này, ngày vận hành thương mại của dự án là ngày hai bên ký Biên bản thỏa thuận tạm thời về việc xác nhận chỉ số công tơ và điện năng giao nhận của dự án (theo Văn bản số 1337/EVN-KD ngày 21/3/2018).
 • Ghi chỉ số công tơ: 01 lần/tháng cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ chiều mua điện từ lưới của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện ghi chỉ số công tơ nhiều kỳ/tháng, ghi chỉ số công tơ chiều bán điện lên lưới cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ cuối cùng trong tháng.
 • Hợp đồng bán điện từ lưới điện cho chủ đầu tư chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án (khách hàng đề nghị cấp điện mới): Thực hiện ký mới theo mẫu tại bộ Quy trình kinh doanh điện năng của EVN căn cứ vào mục đích sử dụng điện của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án, thực hiện theo hợp đồng đã ký kết trước đó.
Làm thủ tục đấu nối điện mặt trời như thế nào
Minh họa văn bản liên quan thủ tục đấu nối điện mặt trời

Địa chỉ tư vấn Thủ tục đấu nối điện mặt trời và thi công lắp đặt điện mặt trời trọn gói chất lượng

1. Tư vấn hỗ trợ 

Tư vấn thủ tục đăng ký đấu nối điện mặt trời là một trong các dịch vụ chất lượng của Việt Nam Solar. Sử dụng dịch vụ này khách hàng hoàn toàn có thể giải quyết được các thắc mắc, lo lắng của mình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận đấu nối điện lẫn thi công lắp đặt.

2. Thi công lắp đặt trọn gói

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các đơn vị thi công điện mặt trời khác nhau. Tuy nhiên một trong những địa chỉ cung ứng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời uy tín nhất tại Việt NamViệt Nam Solar. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm và dịch vụ bởi:

Quy trình tiếp nhận và thi công điện mặt trời chu đáo 

 • Bước 1. Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng
 • Bước 2. Khảo sát và tư vấn lắp đặt
 • Bước 3. Thiết kế chi tiết bằng bảng vẽ kỹ thuật, thiết lập dự toán
 • Bước 4. Ký hợp đồng
 • Bước 5. Thi công và lắp đặt
 • Bước 6. Bảo trì, bảo hành.

Đảm bảo hàng chính hãng

Việt Nam Solar cung ứng các sản phẩm thuộc hệ thống điện mặt trời trọn bộ chính hãng, uy tín. Các sản phẩm có giấy tờ đầy đủ, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. 

Chính sách bảo hành rõ ràng

Căn cứ vào mỗi hãng sản xuất hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ có chính sách bảo hành riêng, rõ ràng chi tiết tới quý khách. Để nhận thông tin chi tiết nhanh nhất vui lòng liên hệ Việt Nam Solar.

Giá tốt nhất thị trường

Cung ứng hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, độc lập và kết hợp với giá ưu đãi nhất cùng chất lượng tốt nhất trên thị trường với bảo hành dài hạn. Đây là cam kết về chất lượng và độ bền của các sản phẩm mà công ty năng lượng mặt trời Việt Nam Solar cung cấp cho khách hàng. Đồng thời Việt Nam Solar luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Cũng như cung cấp các dịch vụ vệ sinh, bảo trì với chi phí tối ưu nhất.

Thi công lắp đặt chuyên nghiệp

Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ tư vấn cũng như thi công lắp đặt trọn góichuyên nghiệp. Giúp cho thời gian lắp đặt nhanh nhất cùng chi phí tiết kiệm nhất. Khách hàng vui lòng liên hệ Việt Nam Solar để nhận báo giá chi tiết.

Chú ý: Việt Nam Solar sẽ luôn có chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giá đặc biệt dành riêng cho bạn. Để nhận được thông báo giá cụ thể khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được bảng giá chi tiết nhất.

Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua và sử dụng, Việt Nam Solar hân hạnh đồng hành theo quý khách cùng năm tháng.

Xem Thêm Một Số Sản Phẩm Điện Năng Lượng Mặt Trời
5/5 - (272 votes)

Vui lòng đăng nhập để đánh giá!

Chat Nhận Giá Tốt Tháng 5