#1 Bảng xếp hạng pin mặt trời cập nhật mới nhất

Giám Đốc Dự Án: 0981.982.979

Bảng xếp hạng pin mặt trời

Dưới đây là bảng xếp hạng theo Tiêu chí xếp hạng Tier-1. Những tiêu chí hình thành thứ tự xếp hạng được lựa chọn nghiêm ngặt. Do đó xếp được hạng cao là một điều đáng tự hào của nhà sản xuất trên thị trường. Cho thấy thương hiệu của hãng được đánh giá rất cao. Số liệu được phát hành bởi số nhỏ các nhà nghiên cứu công nghiệp năng lượng mặt trời độc lập.

1. Top Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời theo công suất hàng năm Tier-1

Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý I:

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Jinko Solar 14.400
Top 2 Longi Solar 13.500
Top 3 JA Solar 13.500
Top 4 Canadian Solar 11.700
Top 5 Risen Energy 9.900
Top 6 Hanwha Q Cells 9.630
Top 7 Trina Solar 7.200
Top 8 GCL System 6.480
Top 9 First Solar 5.580
Top 10 Talesun 5.400
Bảng xếp hạng pin mặt trời
Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Jinko

Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý II

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Longi Solar 18.000
Top 2 Jinko Solar 14.400
Top 3 JA Solar 13.500
Top 4 Canadian Solar 11.700
Top 5 Risen Energy 9.900
Top 6 Hanwha Q Cells 9.630
Top 7 Trina Solar 9.450
Top 8 First Solar 5.580
Top 9 Talesun 5.580
Top 10 Eging 4.680

Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu quý III:

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Longi Solar 23.000
Top 2 Jinko Solar 18.000
Top 3 Hanwha Q Cells 10.700
Top 4 JA Solar 13.000
Top 5 Canadian Solar 13.500
Top 6 Trina Solar 13.000
Top 7 Risen Energy 11.100
Top 8 Hanwha Q Cells 10.700
Top 9 Suntech 9.500
Top 10 GCL Systems 7.200
Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời 2020
Nhà sản xuất tấm pin năgn lượng mặt trời Hanwha Q cell

Ngoài ra ta còn các bảng xếp hạng khác như phần tiếp theo dưới đây.

2. Bảng xếp hạng Top 5 nhà sản xuất pin mặt trời tốt nhất được bình chọn

 • Thứ 1 – LG Solar
 • Thứ 2 – Hanwha Q Cells
 • Thứ 3 – SunPower
 • Thứ 4 – Panasonic
 • Thứ 5 – Jinko Solar

3. Bàng xếp hạng pin mặt trời Top 5 Hiệu Suất cao nhất

Thứ tự Tấm pin năng lượng mặt trời Hiệu suất tấm pin
Top 1 SunPower 22.8%
Top 2 LG 22.0%
Top 3 REC 21.7%
Top 4 CSUN 21.2%
Top 5 Panasonic 21.2%

4. Bảng xếp hạng pin mặt trời Top 5 có hệ số nhiệt độ thấp nhất

Thứ tự Tên hãng sản xuất pin mặt trời Hệ số nhiệt độ
Top 1 Panasonic -0.26
Top 2 REC -0.26
Top 3 Solartech Universal -0.26
Top 4 Sunspark Technology -0.28
Top 5 SunPower -0.29
Bảng xếp hạng pin mặt trời Top 5 có hệ số nhiệt độ thấp nhất
Nhà sản xuất tấm pin mặt trời nổi tiếng thế giới Panasonic

5. Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời Bảo hành tốt nhất

 1. LG – 25 năm.
 2. Panasonic – 25 năm.
 3. Silfab – 25 năm.
 4. Solaria – 25 năm.
 5. SunPower – 25 năm.
 6. Q Cells – 25 năm.
 7. REC – 25 năm.
 8. Mission Solar – 25 năm.
 9. Axitec – 25 năm.
 10. Certainteed Solar – 25 năm.

6. Bảng xếp hạng 45 Nhà máy sản xuất pin mặt trời theo tiêu chí tổng hợp hiệu suất, hệ số nhiệt độ và bảo hành

Thứ tự Nhà máy sản xuất Hiệu suất Hệ số nhiệt độ Bảo hành sản phẩm
Thứ 1 Amerisolar 14.75% to 17.01% -0.43 to -0.43 12 years
Thứ 2 Astronergy 18.1% to 19.1% -0.38 to -0.38 10 years
Thứ 3 Axitec 15.37% to 19.41% -0.44 to -0.39 12 years
Thứ 4 AXITEC, LLC 18.96% to 20.45% -0.39 to -0.39 15 years
Thứ 5 BenQ Solar (AUO) 15.5% to 18.3% -0.42 to -0.39 10 years
Thứ 6 Boviet Solar 16.5% to 17.5% -0.4 to -0.4 12 years
Thứ 7 Canadian Solar 15.88% to 19.91% -0.41 to -0.37 10 years
Thứ 8 CentroSolar 15.3% to 17.8% -0.44 to -0.42 10 years
Thứ 9 CertainTeed Solar 17.2% to 19.9% -0.42 to -0.37 10 years
Thứ 10 China Sunergy 14.98% to 16.53% -0.42 to -0.41 10 years
Thứ 11 ET Solar 15.67% to 19.07% -0.44 to -0.41 10 years
Thứ 12 First Solar 17% to 18.3% -0.32 to -0.32 12 years
Thứ 13 Grape Solar 16.21% to 17.64% -0.5 to -0.4 10 years
Thứ 14 Green Brilliance 14.24% to 15.58% -0.45 to -0.45 5 years
Thứ 15 Hansol 14.97% to 18.05% -0.45 to -0.41 10 years
Thứ 16 Hanwha 19.3% to 20.3% -0.35 to -0.35 12 years
Thứ 17 Heliene 15.6% to 19.3% -0.43 to -0.39 10 years
Thứ 18 JA Solar 15.8% to 20.4% -0.4 to -0.35 12 years
Thứ 19 JinkoSolar 18.67% to 20.38% -0.39 to -0.35 10 years
Thứ 20 Kyocera 14.75% to 16.11% -0.45 to -0.45 10 years
Thứ 21 LG 18.4% to 22% -0.4 to -0.29 25 years
Thứ 22 LONGi 18.2% to 20.9% -0.37 to -0.35 10 years
Thứ 23 Mission Solar Energy 18.05% to 19.35% -0.38 to -0.38 12 years
Thứ 24 Neo Solar Power 16% to 17% -0.42 to -0.42 10 years
Thứ 25 Panasonic 19.1% to 21.2% -0.26 to -0.26 25 years
Thứ 26 Peimar 19.05% to 19.05% -0.4 to -0.4 20 years
Thứ 27 Phono Solar 15.66% to 18.44% -0.45 to -0.4 12 years
Thứ 28 QCELLS 17.1% to 20.6% -0.39 to -0.35 12 years
Thứ 29 REC 16.5% to 21.7% -0.37 to -0.26 20 years
Thứ 30 RECOM 16.29% to 19.36% -0.4 to -0.39 12 years
Thứ 31 ReneSola 14.9% to 16.9% -0.43 to -0.4 10 years
Thứ 32 Renogy Solar 15.3% to 18.5% -0.44 to -0.44 10 years
Thứ 33 RGS Energy 15.6% to 17.1% -0.45 to -0.45 11 years
Thứ 34 Risen 16.3% to 19.6% -0.39 to -0.39 12 years
Thứ 35 S-Energy 15.61% to 19.8% -0.4 to -0.36 10 years
Thứ 36 Seraphim 15.67% to 17.52% -0.43 to -0.42 10 years
Thứ 37 Silfab 17.6% to 19.7% -0.38 to -0.36 25 years
Thứ 38 Solaria 19.4% to 20.5% -0.39 to -0.39 25 years
Thứ 39 Solartech Universal 19% to 19.9% -0.26 to -0.26 15 years
Thứ 40 SunPower 16.5% to 22.8% -0.38 to -0.29 25 years
Thứ 41 SunSpark Technology 18.84% to 18.84% -0.28 to -0.28 12 years
Thứ 42 Talesun 16.9% to 20.6% -0.39 to -0.36 10 years
Thứ 43 Trina 16.2% to 20.4% -0.41 to -0.37 10 years
Thứ 44 Upsolar 16.5% to 19.4% -0.43 to -0.4 12 years
Thứ 45 Vikram Solar 16.52% to 17.55% -38 to -38 10 years
Bảng xếp hạng 45 Nhà máy sản xuất pin mặt trời theo tiêu chí tổng hợp hiệu suất, hệ số nhiệt độ và bảo hành
Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar

Hướng dẫn cách chọn Tấm pin năng lượng mặt trời từ bảng xếp hạng

Khi tìm kiếm tấm pin năng lượng mặt trời tốt nhất cho ngôi nhà của mình, công trình/dự án điện mặt trời của mình. Ta cần cân nhắc đến 04 yếu tố gồm: hiệu suất, chất lượng, độ bền và bảo hành của tấm pin.

Có 3 thông số kỹ thuật chính giúp ta đưa ra quyết định của mình gồm: Hiệu suất của tấm pin, hệ số nhiệt và bảo hành sản phẩm.

Hồ Sơ Năng Lực Thi Công

1. Hiệu suất của Tấm pin năng lượng mặt trời

Hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời cho ta biết khả năng chuyển đổi năng năng lượng mặt trời thành điện năng có thể sử dụng được. Cho nên thương hiệu có xếp hạng cao về hiệu suất có nghĩa là tấm pin năng lượng mặt trời của hãng đó có khả năng chuyển đổi nhiều ánh sáng mặt trời thành điện năng hơn. 

Ví dụ: Các tấm pin mặt trời tốt trên thị trường thường là các tấm pin dân dụng dòng A của SunPower có hiệu suất tối đa đạt 22.8%.

2. Hệ số nhiệt độ của Tấm pin mặt trời

Hệ số nhiệt độ cho biết khả năng hoạt động của Tấm pin mặt trời trong điều kiện kém lý tưởng. Các tấm pin mặt trời cũng giống như mọi thiết bị điện tử khác: có thể hoạt động hiệu quả nhất khi được giữ mát trong khoảng 25 độ C. 

Hệ số nhiệt cho ta biết hiệu suất của bảng điều khiển sẽ giảm bao nhiêu trong những ngày hè nóng nực. Từ 25° C trở lên, cứ tăng một độ thì sản lượng điện của tấm pin mặt trời sẽ giảm theo hệ số nhiệt. 

Do đó hệ số nhiệt càng thấp càng tốt.

Ví dụ: mẫu LG350Q1C-A5 của LG Solar có hệ số nhiệt là -0.3 %/°C. Điều này có nghĩa là khi nhiệt độ tăng từ 25 độ lên 26 độ thì sản lượng điện sẽ giảm 0.3%. Nếu nhiệt độ là 35 độ thì sản lượng điện giảm 3%.

Chú ý: Bề mặt mái nhà luôn có nhiệt độ cao hơn so với không khí xung quanh, và tất nhiên cao hơn nhiệt độ phòng.

Hướng dẫn cách chọn Tấm pin năng lượng mặt trời từ bảng xếp hạng
Ví dụ nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiện đại LG Solar

3. Bảo hành sản phẩm

Cho dù ta mua một chiếc TV, ô tô hay tấm pin mặt trời mới cho ngôi nhà của mình thì tất nhiên sẽ mong đợi nhà sản xuất chúng có chế độ bảo hành chu đáo. Bảo hành vật liệu của Tấm pin mặt trời (hay còn còn là bảo hành sản phẩm hoặc bảo hành thiết bị) giúp ta có chế độ bảo vệ trước các sự cố do lỗi sản xuất thiết bị hoặc các vấn đề môi trường.

Hầu hết các công ty cung cấp bảo hành sản phẩm ít nhất là 10 năm. Nhưng các nhà sản xuất tấm pin tốt nhất sẽ bảo hành các lỗi thiết bị trong 15 năm, thậm chí là 25 năm. 

Chú ý: Dù không có trong bảng xếp hạng trên thì các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ thường được kèm theo bảo hành hiệu suất 25 năm. Trong điều khoản này các nhà sản xuất sẽ đảm bảo rằng tấm pin năng lượng mặt trời chính hãng của họ sẽ sản xuất điện đạt 80% – 90% sản lượng điện ban đầu khi thời gian bảo hành kết thúc.

4. Lựa chọn giá tốt nhất

Các tấm pin mặt trời được xếp thứ hạng cao nhất có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với ngôi nhà của ta. Nếu mái nhà nhỏ và ta không có nhiều không gian để lắp đặt hệ thống tấm pin mặt trời thì ta nên đầu tư vào tấm nền cho thật tốt. Đồng thời lựa chọn tấm pin có công suất cao hơn mức phổ biến của nhà sản xuất uy tín khác.

Mặt khác nếu ta có không gian rộng để lắp hệ thống tấm pin lớn hơn thì có thể sử dụng các tấm pin công suất nhỏ hơn, giá rẻ hơn nhưng vẫn mang lại hiệu suất sản lượng điện như ta cần với mức giá cạnh tranh hơn.

Do đó từ bảng xếp hạng các loại pin năng lượng mặt trời, ta có thể chọn ra loại và hãng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời phù hợp nhất.

Hướng dẫn cách chọn Tấm pin năng lượng mặt trời từ bảng xếp hạng
Cần chú ý 4 điều khi lựa chọn tấm pin mặt trời

Địa chỉ cung ứng và phân phối tấm pin năng lượng mặt trời chính hãng tốt nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tấm pin năng lượng mặt trời với nhiều hãng, mẫu mã, chức năng, công suất khác nhau. Tuy nhiên một trong những nơi cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời uy tín nhất tại Việt Nam Việt Nam Solar. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời bởi:

1. Đảm bảo hàng chính hãng

Việt Nam Solar cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời chính hãng, uy tín. Các sản phẩm có giấy tờ đầy đủ, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. 

2. Chính sách bảo hành rõ ràng

Căn cứ vào mỗi loại tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ có chính sách bảo hành riêng, rõ ràng và chi tiết. Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết nhất.

3. Giá tốt nhất thị trường

Tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ cạnh tranh cùng chất lượng tốt nhất trên thị trường được bảo hành dài hạn. Đây là cam kết về chất lượng và độ bền của các sản phẩm mà công ty năng lượng mặt trời Việt Nam Solar cung cấp cho khách hàng. Đồng thời Việt Nam Solar luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Cũng như cung cấp các dịch vụ vệ sinh, bảo trì với chi phí tối ưu nhất.

4. Thi công lắp đặt chuyên nghiệp

Việt Nam Solar cung cấp dịch vụ tư vấn cũng như thi công lắp đặt trọn gói và chuyên nghiệp. Giúp cho thời gian lắp đặt nhanh nhất cùng chi phí tiết kiệm nhất. Liên hệ Việt Nam Solar để nhận báo giá chi tiết cho từng công trình.

5. Nhiều chủng loại đa dạng

Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được loại Tấm pin năng lượng mặt trời có công năng và thiết kế phù hợp với nhu cầu của mình nhất tại hệ thống Việt Nam Solar. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm cũng như có được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên Việt Nam Solar.

Chú ý: Việt Nam Solar sẽ luôn có chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giá đặc biệt dành riêng cho bạn. Để nhận được thông báo giá cụ thể của từng loại tấm pin năng lượng mặt trời. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá cụ thể nhất.

Xem Thêm Một Số Sản Phẩm Điện Năng Lượng Mặt Trời
5/5 - (243 bình chọn)

Vui lòng đăng nhập để đánh giá!

Chat Nhận Giá Tốt Tháng 2