Thông tư mới về điện mặt trời phát triển năng lượng sạch cho tương lai

Giám Đốc Dự Án: 0981.982.979

Ngày nay, hệ thống điện mặt trời đã được áp dụng rộng rãi trong các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp, giúp tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch và tái tạo này. Tuy nhiên, để lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời, các hộ gia đình và doanh nghiệp cần phải tuân thủ các chính sách, quy định và thông tư do nhà nước ban hành. Trong bài viết này, Việt Nam Solar sẽ cùng tìm hiểu về những thông tư mới liên quan đến điện mặt trời mà các bên cần lưu ý.

Thông tư về điện mặt trời là gì?

Thông tư về điện mặt trời được hiểu là các quy định pháp luật do chính phủ ban hành, liên quan đến các hoạt động về năng lượng mặt trời. Những thông tư này bao gồm các quy định về chứng nhận, kiểm định, cấp phép, giám sát và xử phạt vi phạm đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia vào lĩnh vực điện mặt trời.

Mục đích của những thông tư này là nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng điện mặt trời. Do đó, các thông tư về điện mặt trời là một trong những vấn đề quan trọng cần được quan tâm kỹ lưỡng bởi những gia đình hay doanh nghiệp có ý định lắp đặt hệ thống này.

Thông tư về điện mặt trời là gì?

Hồ Sơ Năng Lực Thi Công

Những chính sách điện mặt trời hiện hành

Quyết định số 13 điện mặt trời ngày 06/4/2020

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Để tóm tắt những điểm chính:

 • Quyết định này quy định về giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà.
 • Đối với dự án điện mặt trời nối lưới, giá mua điện được xác định theo từng vùng và thời gian áp dụng.
 • Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, giá mua điện được xác định dựa trên tỷ giá USD/VND và thời gian áp dụng.

Quyết định này là một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của điện mặt trời tại Việt Nam. Những quy định về giá mua điện trong Quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả và khả thi của các dự án điện mặt trời.

Thông tư số 18 điện mặt trời ngày 17/7/2020

Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương là một văn bản pháp lý quan trọng trong việc quản lý và thúc đẩy phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới tại Việt Nam. Để tóm tắt các nội dung chính:

 • Quy định về thứ tự ưu tiên và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phát triển dự án:
 • Đề ra các yêu cầu về công suất, diện tích, thời gian hoàn thành và vận hành của các dự án.
 • Quy định về thủ tục và hồ sơ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận.

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng mua bán điện:

 • Đề cập đến các nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán điện giữa bên bán và bên mua.
 • Hướng dẫn các điều kiện, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập khung pháp lý rõ ràng, thúc đẩy và quản lý hiệu quả quá trình phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới tại Việt Nam. Nó sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và các bên liên quan tham gia vào lĩnh vực này.

Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020

Nghị định số 63/2020/NĐ-CP là văn bản pháp lý quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Để tóm tắt các nội dung chính:

Bổ sung và sửa đổi một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, được hưởng các ưu đãi sau:

 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.
 • Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo.

Những ưu đãi về thuế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam. Điều này phù hợp với mục tiêu và chính sách của Chính phủ trong việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Cho phép tôi tóm tắt lại các điểm chính sau:

Quyết định này đã sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg trước đó.

Về cơ chế mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời mái nhà:

 • Áp dụng cơ chế mua bán điện hai chiều, với công tơ đo đếm điện 2 chiều.
 • Bên bán điện được thanh toán cho lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định.
 • Bên mua điện phải thanh toán cho lượng điện năng nhận được từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với giá mua bán điện tương tự như các dự án điện mặt trời nối lưới.
 • Các bên mua và bán điện phải tuân thủ các quy định về thuế, phí hiện hành.

Những điều chỉnh này nhằm tạo cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy phát triển của các dự án điện mặt trời mái nhà, góp phần đa dạng hóa và phát triển bền vững nguồn cung điện tái tạo tại Việt Nam.

Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018

Nghị quyết số 115/NQ-CP là một tài liệu quan trọng nhằm hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phục hồi và phát triển sau khi dự án điện hạt nhân bị dừng. Cụ thể, Nghị quyết này bao gồm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực như:

 • Thu hút đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn như năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp.
 • Tài chính, thuế, đất đai: Các ưu đãi về tài chính, thuế, quyền sử dụng đất để hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư.
 • Lao động, giáo dục, đào tạo, y tế: Các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
 • Văn hoá, thể thao: Các giải pháp nhằm tăng cường sự gắn kết cộng đồng, phát triển văn hoá, thể thao.

Mục tiêu chung của Nghị quyết là tăng cường sức cạnh tranh và sự tự chủ của tỉnh Ninh Thuận trong việc phát triển kinh tế – xã hội bền vững, dựa trên các ngành kinh tế mũi nhọn như năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp.

Những chính sách điện mặt trời hiện hành

Áp dụng thông tư mới về điện mặt trời cần lưu ý gì?

Thông tư số 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về một số chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời là văn bản mới nhất và quan trọng liên quan đến lĩnh vực này. Khi áp dụng Thông tư này, các tổ chức và cá nhân cần chú ý một số điểm chính sau:

 • Điều kiện áp dụng: Thông tư này chỉ áp dụng cho các dự án điện mặt trời được đưa vào vận hành từ ngày 01/01/2023 trở đi.
 • Hỗ trợ giá mua điện: Thông tư quy định mức giá mua điện cho các dự án điện mặt trời mới, bao gồm các nhà máy trên mái nhà và trên mặt đất. Giá này được tính toán dựa trên các yếu tố như vị trí, điều kiện môi trường, công nghệ, hiệu suất và giá thành đầu tư.
 • Cơ chế hỗ trợ tài chính: Thông tư cũng quy định về các cơ chế hỗ trợ tài chính như vay vốn lãi suất ưu đãi, hỗ trợ thuế và miễn giảm phí.
 • Thủ tục đăng ký và cấp phép: Các chủ đầu tư cần tuân thủ các thủ tục đăng ký và cấp phép theo quy định pháp luật và hướng dẫn trong Thông tư.
 • Giám sát và kiểm tra: Các dự án điện mặt trời cần chấp hành quy định về giám sát và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Áp dụng thông tư mới về điện mặt trời cần lưu ý gì?

Lời kết

Bài viết đã cung cấp những thông tin cơ bản về các chính sách và quy định mới liên quan đến điện mặt trời. Hy vọng rằng những chia sẻ này của Việt Nam Solar sẽ giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yêu cầu và quy trình cần tuân thủ khi lựa chọn, lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời.

thong-tu-moi-ve-dien-mat-troi

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR
 • MST: 0315209693
 • Địa chỉ: 56A Hồ Bá Phấn, Khu phố 4, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
 • Trung tâm bảo hành: 188 Đông Hưng Thuận 41, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
 • Kho chứa hàng: Lô B14-15 Đường số 2, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 • Hotline: 0981.982.979 – 088.60.60.660
 • Email: lienhe@vietnamsolar.vn
 • Website: https://vietnamsolar.vn
Xem Thêm Một Số Sản Phẩm Điện Năng Lượng Mặt Trời
5/5 - (366 votes)

Vui lòng đăng nhập để đánh giá!

Chat Nhận Giá Tốt Tháng 5