Chứng Nhận & Giải Thưởng

 • Nhà trường đã đào tạo được 35.150 công nhân học chính khoá. Đào tạo ngắn hạn và bồi huấn 11.954 học viên.
 • 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 1987 (Trường cơ khí Điện lực Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện).
 • 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997 (Trường Đào tạo nghề Điện thuộc Công ty Điện lực 1).
 • 01 Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1999 (Trường Đào tạo nghề Điện thuộc Công ty Điện lực 1).
 • 01 Huân chương hạng Lao động Hai năm 2002 (Trường Đào tạo nghề Điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam).
 • 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2005 (Trường Đào tạo nghề Điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam).
 • 01 Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007 (Trường Cao đẳng nghề Điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
 • Nhiều bằng khen, cờ thưởng của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam…cho các tập thể và cá nhân.
 • Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì , 02 giải Ba.
 • Hàng năm nhà trường đều có từ 4 đến 8 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ và thành phố, 15 đến 25 giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhiều học sinh giỏi cấp trường và cấp thành phố.
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề
5/5 - (325 votes)

Vui lòng đăng nhập để đánh giá!